Własna działalność a etat

O czym być może nie każdy wie, praca na etacie wcale nie wyklucza prowadzenia własnej firmy. Nie istnieją bowiem żadne przeciwwskazania ku temu, aby uzupełniać swoją gwarantowaną, comiesięczną pensję dodatkowym dochodem z własnej działalności. Decydując się jednak na podwójne źródło dochodu, należy bardzo wnikliwie sprawę ta przemyśleć.

Własna firma – krok po kroku

Praca na etacie wcale nie wyklucza prowadzenia własnej firmy

Autor zdjęcia: markus spiske

Stojąc w przededniu pod jęcia decyzji odnośnie naszych planów zarobkowych, należy koniecznie zadać sobie kilka, bardzo istotnych pytań. Pierwszym z nich jest pytanie o to, jak duże są szansę powodzenia naszych planów, co w konsekwencji oznacza:

 • konieczność określenia branży w jakich chcemy zaistnieć,
 • konieczność określenia stopnia dopracowania naszego zamiaru,
 • konieczność określenia stopnia zaangażowania w realizacje naszego zamiaru.

Nie da się ukryć, im bardziej przemyślany plan, im większy wysiłek w jego realizacje włożymy, tym większe są szansę na jego realizację.

Mając ten pierwszy krok za sobą, koniecznym jest stworzenie biznesplanu. Solidnego biznesplanu (http://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/biznesplan/231000,Jak-go-stworzyc-zasady-konstruowania-biznesplanu.html). Biznesplanu, który w przyszłości będzie służyć nam jako baza do prowadzania i rozwijania naszego przedsiębiorstwa. Czym zatem jest biznes plan? Biznes plan to nic innego jak określenie:

 • czynności jakich podjęcie jest konieczne celem uruchomienia własnego biznesu,
 • czynności jakich podjęcie jest konieczne po uruchomieniu biznesu,
 • codziennych czynności operacyjnych koniecznych do podejmowania w ramach naszego biznesu,
 • kierunku rozwoju naszego biznesu,
 • intensywności rozwoju naszego biznesu,
 • oszacowanie pojawiających się koncepcji odnośnie prowadzenia biznesu.

Kolejnym krokiem natomiast jest wybór formy planowanej działalności oraz wybór formy opodatkowania. Każdy zamierzający otworzyć swoją własną firmę przedsiębiorca ma do wyboru działalność o charakterze:

 • spółki partnerskiej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • indywidualnej działalności gospodarczej.

Kwestie podatkowe, które wcześniej koniecznie należy skonsultować z doradcą podatkowym, prezentują się następująco:

 • opodatkowanie podatkiem liniowym,
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej,
 • opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

O czym warto pamiętać, decydując się na współpracę z doradcą podatkowym warto dowiedzieć się na jaką kwotę opiewa jego ubezpieczenie OC doradcy podatkowego (dodatkowe informacje tutaj). To od jego wysokości bowiem w dużej mierze zależy bezpieczeństwo podejmowanej współpracy.

Mając już za sobą kwestie związane z wyborem formy działalności oraz formy opodatkowania, koniecznym jest założenie rachunku firmowego. Być może nie jest to kwestia obowiązkowa, ale zdecydowanie rekomendowana, unikać bowiem należy mieszania finansów firmowych z finansami osobistymi.

Krokiem kolejnym jest konieczność poinformowania pracodawcy o fakcie założenia własnego interesu. Warto przy tej okazji zapewnić naszego pracodawcę o tym, iż nasza prywatna działalność nie będzie mieć żadnego wpływu na jakość wykonywanych przez nas obowiązków służbowych. Nasz biznes natomiast prowadzić będziemy zarówno poza miejscem pracy jak i poza jej godzinami.