Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego

Zarządzanie firmą, nawet taką o niezbyt imponujących rozmiarach, do najłatwiejszych nie należy. Dlatego też każdy rozsądny przedsiębiorca rozdziela kwestie związane z prowadzeniem firmy pomiędzy specjalizujące się w danym zagadnieniu osoby. Jednym z takich zagadnień są chociażby kwestie podatkowe.

Zarządzanie firmą, nawet taką o niezbyt imponujących rozmiarach, do najłatwiejszych nie należy

Autor zdjęcia: efile989

Wsparcie pod postacią rzetelnego i doświadczonego doradcy to nieprzeceniona pomoc w odnalezieniu się w gąszczu zmiennych i coraz bardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Innymi słowy doradca podatkowy to gwarancja stabilnego, dynamicznego i bezpiecznego rozwoju firmy. Jest to również element stanowiący element przewagi nad wszechobecną konkurencją.

Doradca podatkowy – zakres usług

Korzystając z usług profesjonalisty możemy, zatem liczyć na zajęcie się przez niego takimi chociażby kwestiami jak:

 • udzielanie porad z zakresu obowiązków podatkowych,
 • udzielanie opinii z zakresu obowiązków podatkowych,
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie zeznań,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • pomoc w zakresie sporządzania zeznań,
 • pomoc w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie nas w postępowaniach przed organami podatkowymi,
 • udzielanie porad w kwestiach związanych z np. należnościami publicznoprawnymi,
 • udzielanie opinii w kwestiach związanych z np. należnościami publicznoprawnymi,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach związanych z np. należnościami publicznoprawnymi,
 • doradztwo z kwestiach międzynarodowego prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
 • reprezentowanie nas w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatkowych,
 • udzielanie pomocy z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • udzielanie pomocy z zakresu prowadzenia ewidencji do celów podatkowych.

Ubezpieczenie

Na uwadze mieć powinniśmy także to, iż każdy doradca podatkowy zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności za powstałe w wyniku jego działania lub jego zaniechania szkody (więcej pod linkiem: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/), popełnione w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co w dużym skrócie oznacza, że za powstałe w deklaracjach, czy też zeznaniach podatkowych błędy nie będziemy ponosić odpowiedzialności my, tylko właśnie doradca podatkowy.