Ubezpieczenie doradcy podatkowego

Korzystając z usług doradcy podatkowego powierzamy w jego ręce interesy własne, lub prowadzonej przez nas firmy. W praktyce więc wiele zależy od tego jak doradca podatkowy prowadzić będzie nasze sprawy. Każde zaniedbanie z jego strony, bądź też błędne zinterpretowanie przedstawionych mu faktów i dokumentów przemawiać będzie na naszą niekorzyść. To my bowiem poniesiemy tego konsekwencje.

Zanim zdecydujemy się na współpracę

Korzystając z usług doradcy podatkowego powierzamy w jego ręce interesy własne, lub prowadzonej przez nas firmy

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Mając powyższe na uwadze, zanim zdecydujemy się na podjęcie współpracy z doradcą podatkowym, warto dowiedzieć się czy i w jakim zakładzie ubezpieczeń jest on ubezpieczony. Wprawdzie ubezpieczenie OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, to jednak wielu doradców decyduje się na wykupienie ubezpieczeń dodatkowych, podwyższając w ten sposób sumę gwarancyjną polisy. Naturalnie, im wyższe ubezpieczenie tym korzystniej dla klientów, posiadają bowiem pewność ściągalności swoich roszczeń na wypadek zaistnienia sytuacji gdyby coś poszło nie tak, jak powinno i konieczne byłoby ubieganie się o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela.