Ubezpieczenie dodatkowe doradców podatkowych

Oprócz konieczności posiadania ustawowego OC doradcy podatkowego, doradcy podatkowi mogą zawrzeć także ubezpieczenie dodatkowe w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia dodatkowego obejmuje odpowiedzialność cywilną doradcy podatkowego za szkody wyrządzone w konsekwencji jego działania lub też zaniechania. Dotyczy to analogicznych zdarzeń jak w przypadku podstawowego OC doradcy podatkowego (cdn.: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/). Jednakże zdawać […]