Obowiązek ubezpieczenia doradców podatkowych

OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Uzasadnieniem tego obowiązku jest charakter zawodu doradcy podatkowego, który postrzegany jest, jako zawód zaufania publicznego. Obowiązek ubezpieczenia ciąży w szczególności na: doradcy podatkowym wykonującym zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na tych doradcach podatkowych, którzy są uczestnikami spółek niemających osobowości prawnej, podmiotach prawnych uprawnionych do wykonywania […]