Podatek od spadku i darowizn

W myśl obowiązującego w Polsce prawa podatkowego każdy, kto otrzyma spadek zobligowany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Obowiązek podatkowy zachodzi z chwilą:

 • przejęcia spadku – w sytuacji nabycia spadu w drodze dziedziczenia,

  W myśl obowiązującego w Polsce prawa podatkowego każdy, kto otrzyma spadek zobligowany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn

  Autor zdjęcia: SeeMidTN.com (aka Brent)

 • wykonania zapisu zwykłego – w sytuacji nabycia w drodze zapisu zwykłego,
 • wykonania zapisu dalszego – w sytuacji nabycia w drodze zapisu dalszego,
 • wykonania zapisu z polecenia – w sytuacji nabycia w drodze zapisu z polecenia testamentowego,
 • zaspokojenia roszczenia (lub jego części) – w sytuacji nabycia tytułem spadku,
 • uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku – w sytuacji nabycia tytułem zapisu windykacyjnego,
 • postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu – w sytuacji nabycia tytułem zapisu windykacyjnego,
 • zapisu windykacyjnego – w sytuacji nabycia tytułem zapisu windykacyjnego,
 • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia – w sytuacji nabycia tytułem zapisu windykacyjnego,
 • śmierci wkładcy – w sytuacji nabycia praw do wkładów oszczędnościowych,
 • śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego – w sytuacji nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Konieczność opłacenia wynika z faktu nieodpłatnego przyrostu majątku, istnieje jednak możliwość zwolnienia z tej darowizny na rzecz fiskusa. Oczywiście zwolnienie to obwarowane jest kilkoma warunkami.
Według obowiązujących przepisów podatkowych z zapłaty podatku (niezależenie od jego wielkości) zwolnieni są najbliższy członkowie rodziny, czyli:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • prawnuki, itd.,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pradziadkowie, itd.,
 • pasierbowie,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha.

Zwolnienie to jednak nie następuje automatycznie, koniecznym jest, zatem złożenie u właściwego naczelnika skarbowego druku Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Zgłoszenie to należy złożyć w przeciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku.

Kwestie związane z podatkiem od spadku i darowizn być może nie należą do szczególnie skomplikowanych, mimo to jednak zalecana jest konsultacja z doradcą podatkowym. W jego gestii leży nie tylko precyzyjne objaśnienie zawiłości prawno-podatkowych, ale również doradztwo i czynna pomoc w załatwieniu wszelkich spraw związanych z podatkami.

Współpraca z profesjonalistą to także doskonały sposób zabezpieczenia naszych, szeroko pojętych interesów. OC doradcy podatkowego (więcej w temacie na stronie: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/), jakie zobowiązany jest on posiadać chroni nas, jako klientów przed szkodami, jakie mogą powstać podczas świadczenia przez doradzę czynności zawodowych.