Czy trzeba płacić podatki?

Zjawisko niechęci do odprowadzania podatków jest zjawiskiem tak starym, jak stare są same podatki. Odkąd zostały one wprowadzone, podatnicy ustawicznie poszukują sposobów na to, by zmniejszyć wysokość swoich obciążeń fiskalnych (lub w skrajnych przypadkach – nie płacić ich wcale, co w praktyce jest równoznaczne z wykroczeniami przeciwko obowiązującym przepisom podatkowym). Niższe podatki do odprowadzenia wprost przekładają się na zwiększenie sumy pieniędzy, która pozostaje w naszej kieszeni a tym samym zwiększenie naszego statusu majątkowego.

Optymalizacja podatkowa

Zjawisko niechęci do odprowadzania podatków jest zjawiskiem tak starym, jak stare są same podatki

Autor zdjęcia: efile989

Sposobem na minimalizację podatków jest optymalizacja podatkowa. Choć termin ten postrzegany jest nadal dość negatywnie (wielu osobom kojarzy się z próbą oszukiwania państwa), to jednak w dzisiejszych czasach działania te stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców.

Racjonalnym działaniem jest bowiem podjęcie legalnych działań mających na celu zmniejszenie podatków. Co więcej, tak naprawdę każdy podatnik powinien swoimi finansami zarządzać w sposób świadomy, podejmując działania mające na celu optymalizację wysokości odprowadzanych do fiskusa podatków.

Specjalistami, zajmującymi się między innymi optymalizacją podatkową są doradcy podatkowi. Pomagają oni swym klientom znaleźć najlepszą i najkorzystniejszą dla nich metodę opodatkowania, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie podatków w niższej wysokości do Urzędu Skarbowego. Zdarzyć się jednak może, że wiedzeni chęcią pozostawienia jak najwyższej kwoty z zarobionych pieniędzy w przysłowiowej kieszeni, stosujemy rozwiązania podatkowe, które przez urzędników fiskusa zinterpretowane mogą zostać jako wykroczenia, lub też przestępstwa podatkowe. O ile, jeśli do takiej sytuacji doszło za namową doradcy podatkowego, z którym podjęliśmy współpracę, mamy możliwość wystąpienia o stosowne odszkodowanie (możliwość taką stwarza nam ubezpieczenie doradcy podatkowego od odpowiedzialności cywilnej: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/), o tyle – jeśli była to nasza własna inicjatywa, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko z pokorą przyjąć nałożone na nas sankcje. W sytuacji, gdy nałożona przez Urząd Skarbowy kara jest wysoka, można starać się wystąpić o rozłożenie jej na raty. Naczelnicy Urzędów Skarbowych na ogół idą podatnikom na rękę, o ile oczywiście ci wykazuję chęć współpracy i spłaty powstałego zadłużenia.