OC doradcy podatkowego

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym ma przynieść kilka zmian wpływających na świadczenie usług przez doradców podatkowych. Na mocy tych zmian doradca, który spóźni się z opłaceniem składki obowiązkowego ubezpieczenia, nie zostanie wykreślony z listy podmiotów posiadających uprawnienia do uprawiania zawodu. Doradca podatkowy ubezpieczenie swoje jest jednak zobligowany opłacić w zatwierdzonym i ustalonym terminie (o czym także na stronie: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/), jednak w przypadku niedopatrzenia, będzie jedynie podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tejże odpowiedzialności podlegają ci z doradców, którzy nie posiadają w ogóle ubezpieczenia, a mimo to wykonują swoje czynności zawodowe w ramach spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spółka_z_ograniczoną_odpowiedzialnością).

Wykonywanie czynności zawodowych

Nowe przepisy określają także status doradcy, który w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej nie może podejmować czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Podobne obostrzenia, związane są z niedopilnowanie terminu opłacania składek dotyczą również:

  • radców prawnych,
  • biegłych rewidentów,
  • adwokatów.

Ustawa

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym ma trafić w czasie najbliższym pod obrady senatu. Czy jednak planowane zmiany w ustawodawstwie będą dla doradców podatkowych pomyśle? Okresowy zakaz sprawowania czynności zawodowych wydaje się lepszym rozwiązaniem niż tak jak dotychczas, wykreślenie z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu.