Bezpieczna współpraca z doradcą podatkowym

Każdy doradca podatkowy przepisami prawa zobowiązany jest do tego, by posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego ma na celu przede wszystkim ochronę interesów klientów, którzy korzystając z usług doradcy podatkowego narażeni są na wyrządzenie im i ich interesom wielu szkód.

Doradztwo podatkowe – usługa wysokiego ryzyka

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego ma na celu przede wszystkim ochronę interesów klientów, którzy korzystając z usług doradcy podatkowego narażeni są na wyrządzenie im i ich interesom wielu szkód

Autor zdjęcia: tbennett017

Pod względem odpowiedzialności, doradztwo podatkowe jest dość podobne do usług świadczonych przez prawników – zarówno adwokatów, jak i radców prawnych. Wszak, doradztwo podatkowe to także bazowanie na przepisach prawa i umiejętne ich wykorzystywanie, na korzyść podatników. Z oczywistych względów organy podatkowe nie patrzą przychylnym okiem na podatników, którzy dzięki podejmowaniu różnych działań płacą niskie podatki, bądź też nie płacą ich wcale, mimo tego, że osiągają dochód. Najczęściej jednak, mimo wszczęcia szeregu kontroli i mimo przewertowania ksiąg podatkowych podatników wzdłuż i wszerz, pracownicy fiskusa nie są w stanie zakwestionować zastosowanych rozwiązań podatkowych. To nie fikcja. Dobrzy doradcy podatkowi są w stanie tak prowadzić księgi podatnika, że w zgodnie z literą prawa płaci on fiskusowi bardzo mało.

Niestety, wziąć pod uwagę należy także to, że różne urzędy skarbowe różnie interpretują zastosowane przez podatników rozwiązania. Zdarzyć może się więc i tak, że to, co jeden naczelnik skarbówki dopuszcza, u innego interpretowane jest jako przestępstwo, czy też wykroczenie. W jednym i drugim przypadku wiąże się to z przykrymi konsekwencjami.

Jeśli wina zaistniałego stanu rzeczy jest po stronie doradcy podatkowego, uzyskać można z OC doradcy podatkowego odszkodowanie. Oczywiście, nie wystarczy złożyć stosowny wniosek do ubezpieczyciela. Niezbędne jest też wykazanie winy, w czym konieczne jest załączenie odpowiednich dokumentów i informacji, po przeprowadzeniu analizy których można ocenić, czy zaistniała sytuacja jest następstwem zaniedbania zawodowego, bądź też uchybienia w wykonywanych przez doradcę podatkowego czynnościach.